Trollbackens smedja jobbar primärt med produktion av nya föremål via traditionella järnsmidestekniker samt restaurering av gamla metallföremål och verktyg. Kurser och temadagar ordnas också för såväl nybörjare som mer erfarna smidesintresserade.

Trollbackens smedja on paja jonka toiminta koostuu pääasiassa uusien esineiden valmistamisesta perinteisiä taontatekniikoita hyödyntäen, sekä vanhojen metalliesineiden ja työkalujen kunnostamisesta. Järjestän myös kurssi- sekä teemapäiviä taonnasta kiinnostuneille, niin aloittelijoille kuin taontaan jo enemmän perehtyneille.